10/12/56


                                                       อาทิตย์ตกยามเย็นที่หาดกะตะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น